Til Fjordstjernen rehabiliteringscenter, donerede jeg et stort blomstermaleri.